FILTRY PASMOWE KF 2kW 1,5-30MHz ROHDE SCHWARZ

2,200.00 

ROHDE SCHWARZ 2 kW 1.5-30 MHz KF BAND-PASS FILTERS
english description below

 

Moduł krótkofalowych filtrów pasmowych, produkcji niemieckiej firmy Rohde & Schwarz.
Dzięki przełącznikowi odbiór-nadawanie na diodach PIN, istnieje możliwość wykorzystania modułu jako gotowy przełącznik antenowy.

1 w magazynie

Opis

Oferujemy Państwu moduł krótkofalowych filtrów pasmowych produkcji znanej niemieckiej firmy Rohde & Schwarz.

Filtry zostały zaprojektowane jako zestaw ośmiu filtrów wyjściowych do nadajników krótkofalowych o mocy wyjściowej do 2kW.

UWAGA!

W module znajduje się również przełącznik odbiór-nadawanie na diodach PIN umożliwiający wykorzystanie oferowanego modułu jako gotowy przełącznik antenowy.

Oczywiście w module znajduje się również układ reflektometru – miernika fazy umożliwiający pomiar SWR oraz współpracę z tunerem antenowym.

Oferowane filtry zostały zaprojektowane do wojskowego sprzętu łączności tak aby spełniać najwyższe wymagania, a jednocześnie być maksymalnie bezawaryjnym.

W module znajduje się osiem 3-obwodowych filtrów dolnoprzepustowych na zakres pracy od 1,5MHz do30MHz.

Filtry pięciu najniższych pasm są załączane diodami PIN a filtry na trzy najwyższe pasma przekaźnikami.

W module znajduje się również płytka driverów do diod PIN, kompletny moduł przełącznika nadawanie-odbiór, układ pomiaru SWR oraz fazy.

Każde ogniwo filtru dolnoprzepustowego które wykonane jest na rdzeniach ferrytowych wykorzystuje bardzo duże rdzenie toroidalne firmy Amidon. Rdzenie są typu T225-2-B lub podwójne T225-6, są to rdzenie o średnicy 5,6 cm i grubości 2,5 cm.

W ogniwie wykorzystane są również kondensatory mikowe na napięcie 1000V.

Uzwojenia na toroidach wykonane są trzema drutami o średnicy 1,5 mm, natomiast cewki powietrzne nawinięte są drutem o średnicy 3,5 mm.

Tak wykonany filtr może pracować przy o wiele wyższych poziomach mocy niż nominalne 2kW, nie boi się również pracy przy zwiększonym poziomie SWR.

Oferowane urządzenie ma modułową kompaktową budowę, to znaczy każdy moduł funkcjonalny jest oddzielnym podzespołem.

Na jednej płytce drukowanej wykonane są dwa zestawy filtrów na kolejne pasma.

Moduły przełączników poszczególnych filtrów są również oddzielnymi płytkami.

Przełącznik nadawanie-odbiór jest również niezależny, tak jak reflektometr i układ drivera diod PIN.

Dzięki takiej konstrukcji możliwa jest przebudowa układu filtrów, ewentualnie dostosowanie do własnych potrzeb np można zrezygnować z załączania filtrów diodami PIN i zamontować w to miejsce przekaźniki dużej mocy.

Po takiej przebudowie filtr może pracować przy wyższych poziomach mocy.

Obudowa filtru wykonana jest w postaci panelu przystosowanego do zamontowania w systemie Rack.

Szerokość 43 cm.

Wysokość całkowita 16,5 cm (po odkręceniu modułu przełącznika nadawanie-odbiór moduł ma jedynie 8,5 cm wysokości).

Długość 42 cm.

Do zdjęć pokrywka filtrów została zdjęta, licytujesz filtr z pokrywką.

Oferowany moduł jest w idealnym stanie technicznym, jest sprawny, pochodzi z rezerwy magazynowej części zamiennych.

UWAGA! Cena samych rdzeni ferrytowych to 1600 zł

A module of short wave band-pass filters produced by the German company Rohde & Schwarz.

It is a set of eight output filters for short wave transmitters with output power of up to 2kW.

IMPORTANT!

There is a receive-transmit switch on the PIN diodes, which allows for the module to be used as an antenna switch.

The module also contains a reflectometer and a phase meter allowing for SWR measurement and cooperation with an antenna tuner.

The filters have been designed for military communication equipment, to meet the highest standards and to be as dependable as possible at the same time.

The module comprises eight 3-circuit low-pass filters with a working range from 1.5 MHz to 30 MHz.

The filters of the five lowest bandwidths are activated by PIN diodes and the filters for the three highest– by relays.

Additionally, the module contains a driver circuit board for PIN diodes, a complete transmit- receive switch module, SWR and phase measurement system.

The low-pass filter has ferrite cores, built using very large Amidon toroids – the T225-2-B or double T225-6 toroids, 5.6 cm in diameter and 2.5 cm thick.

The unit contains 1000 V mica capacitors.

The toroids are wound with three 1.5 mm wires, while the solenoids are made of 3.5 mm wire.

This type of construction enables the filter to operate at power levels exceeding the nominal 2kW and with higher SWR.

The device we are offering is compact and has modular structure in which each functional module is a separate component.

One circuit board contains two sets of filters for consecutive bandwidths.

The individual filters’ switch modules are on separate boards.

The transmit-receiveswitch, the reflectometer and PIN diode driver system are independent as well.

Thanks to such design, it is possible to change the filter layout, or adapt it to one’s needs (e.g., remove the PIN diodes and install high-power relays instead, which will allow the filter to operate at higher power levels).

The filter is housed in a panel which can be mounted in the rack system.

Width: 43 cm.

Total height: 16.5 cm (after unscrewing the transmit-receive switch module, it is only 8.5 cm

high).

Length: 42 cm.

The cover has been removed to take photos of the device. You are bidding on a filter with a cover.

The module is in perfect technical condition and it is operational. It comes from the spare parts inventory reserve.

Note the ferrite cores alone are worth 1600 PLN.